Rambler's Top100 Сменился поставщик газа - forum.privet.cz
IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Сменился поставщик газа, Сменился поставщик газа
wowa28
сообщение 6.3.2020, 13:36
Сообщение #1

Группа: Участник privet.cz
Сообщений: 210
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 1 603Я сам постоянно нахожусь в России. Все счета за ЖКХ получаю в электронном виде, переписку веду по эл. почте и плачу через интернет ясное дело.

Я меня был платежный календарь за газ от Stabil Energy до 01.2020, ну я по нему и платил по 1500 крон в месяц до 01.2020. В январе 2020 написал как обычно в этот Stabil с просьбой прислать новый календарь. Ответа ждал от них две недели, потом начал суетиться и выяснилось, что с августа 2019 я должен был платить Zelená Elektřina.

Стал писать в Zelená Elektřina. Zelená Elektřina тормозила тоже еще 3 недели, но все-таки ответила, что я должен с августа 2019 был платить ей, прислала фактуру на долг в 7500 крон. Сама Zelená Elektřina естественно отказываться хоть как-то контактировать со Stabil Enegry и ждет 7500 крон с меня, Stabil Enegry похоже умерла, от нее вообще ни ответа, ни привета.

Написал тогда в Energetický regulační úřad. Ответила юрист из отдела защиты потребителей. Ответ естественно на чешском, но кроме того на чешском юридическом. Даже если бы мне по-русски ответили, я бы и так ничего не понял.

Я сюда конечно скопирую ее ответ, если кто хочет погрузиться

Dobrý den,

dne 26. 2. 2020 jste se na Energetický regulační úřad obrátil s dotazem ohledně společnosti Stabil Energy, s.r.o.

V prvé řadě je potřeba uvést, že Energetický regulační úřad je ústřední orgán státní správy a jeho kompetence jsou vymezeny zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „energetický zákon“), zejména § 17.

Smlouva o sdružených službách dodávky energií je soukromoprávní vztah. Do tohoto vztahu nelze zasahovat ze strany správního orgánu z úřední moci. Případné spory ze smlouvy řeší soud nebo Energetický regulační úřad (ERÚ), a to podle povahy nároku.

ERÚ je oprávněn řešit spor dle § 17 odst. 7 písm. e) bod 1. a 2. energetického zákona buď o rozhodnutí sporu o splnění povinnosti ze smlouvy nebo o určení, zda smluvní vztah mezi zákazníkem a jeho dodavatelem vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo. V ostatním je třeba obrátit se na soud.

V současné době jsou pravomocná rozhodnutí o zrušení licence na obchod s plynem i na obchod s elektřinu společnosti STABIL ENERGY s.r.o. , tento subjekt již tedy není oprávněn podnikat v energetických odvětvích, tzn. dodávat na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu.

Zákazníci dodavatele, kterému byla zrušena licence, přecházejí k dodavateli poslední instance. V tomto konkrétním případě by se to nemělo dotknout žádných zákazníků, protože všichni zákazníci v postavení spotřebitele měli přejit k dodavateli Zelená elektřina s.r.o. na základě smlouvy o převodu části závodu.

V případě, že dochází k převodu části závodu, přecházejí ze zákona všechny práva a povinnosti prodávajícího ( v tomto případě STABIL ENERGY s.r.o. ) na kupujícího (v tomto případě Zelená elektřina, s.r.o.) . Jsou-li splněny všechny zákonné požadavky kladené na takový způsob převodu části závodu, lze tak učinit bez souhlasu zákazníka. Jednou z povinností prodávajícího ze zákona v tomto případě je oznámit zákazníkovi tuto skutečnost. Pro zákazníka se nic nemění, platí stejná smlouva a sjednané podmínky dodávky, popř. dojde ke změně č.ú. na zálohy. Není nutné podepisovat novou smlouvu, buďte v tomto směru obezřetní, nic nepodepisujte.

V případě, že na základě prodeje části závodu jste přešli k Zelené elektřině s.r.o. , máte stejně podmínky, práva a povinnosti jako vůči STABIL ENERGY s.r.o. Doporučujeme proto obracet se na tohoto dodavatele. Plně využijte toho, co Vám bylo oznámeno - skutečnost, že všechny práva a povinnosti ze smlouvy zůstávají zachovány a je jimi vázán nový dodavatel. V takovém případě má všechny povinnosti ze smlouvy včetně povinnosti vyúčtovat tento dodavatel. Zákazník by neměl pocítit žádnou změnu. Podle našeho názoru není prodej části závodu důvodem pro mimořádné vyúčtování, ani konečné vyúčtování ze strany prodávajícího (STABIL ENERGY s.r.o. ), protože se nejedná o standardní změnu dodavatele. V případě, že tak dosavadní dodavatel učinil, měl by zákazník být obezřetný, komu bude reklamovat vyúčtování či hradit nedoplatky (má přece oznámení, že jeho smluvním partnerem je Zelená elektřina s.r.o. ), bez jeho výslovného souhlasu Zelené elektřiny s.r.o. nelze doporučit jakékoliv platby STABIL ENERGY s.r.o.

V případě, že jakýkoliv dodavatel podstatným způsobem poruší sjednané smluvní povinnosti (záleží na konkrétních smluvních podmínkách) např. sjednané povinnosti ohledně vyúčtování nebo sjednané výše ceny, můžete odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností dle obecných ustanovení občanského zákoníku. Na základě takto ukončení smlouvy si Vámi zvolený dodavatel může odběrné místo převzít i přes odpor stávajícího dodavatele. V případě, že stávající dodavatel bude uplatňovat nějaké sankce, které neuhradíte, bude muset prokázat svůj nárok co do důvodu a výše před soudem. Také můžete využít rozhodovací pravomoc úřadu uvedenou shora, a to rozhodnout spor o určení, že smluvní vztah odstoupením pro podstatné porušení smluvních povinností zanikl. Samozřejmě každé sporné řízení je formalizované, časově náročné, takže je třeba zvážit jeho efektivnost. Bližší informace k mimosoudnímu řešení sporu najdete na našem webu. V případě, že je to pro Vás složité, můžete se obrátit na nějakého advokáta, který Vám vysvětlí Vaše práva a rizika spojená s jejich uplatněním.

Pokud se rozhodnete respektovat tuto nedobrovolnou změnu dodavatele, pak je třeba respektovat smluvní ujednání a také samozřejmě důsledně trvat na jejich plnění ze strany „nového“ dodavatele.

Všechny shora uvedené možnosti jsou pouze obecné možnosti, záleží na Vás, jak se rozhodnete. Rozhodnutí o dalším postupu by mělo být zvoleno podle konkrétních okolností smluvního vztahu. Konkrétní podmínky mohou mít jiné varianty řešení.

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, který vychází výhradně z informací poskytnutých Energetickému regulačnímu úřadu jeho adresátem, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

Может она и пишет что-то дельное, но это выше моего понимания к сожалению.

В апреле-мае может поеду в Прагу, заодно и этим делом позаниматься

Так вопросы такие:
Кто-нибудь с аналогичной проблемой сталкивался?
Этот Energetický regulační úřad должен мне как-то помогать или нет я так и не понял?
Так есть еще какие-то организации типа Общества защиты потребителей, не знаю там кого-нибудь общества обманутых плательщиков за газ или еще чего-нибудь подобного, куда я могу лично обратиться когда буду физически в Праге?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
younghacker
сообщение 7.3.2020, 9:59
Сообщение #2

Группа: Участник privet.cz
Сообщений: 226
Регистрация: 26.4.2009
Пользователь №: 1 472На мой взгляд в ответе всё довольно прозрачно описано.

Проблема очевидно в том что Вы не получили или Вам не отправили оповещение о том, что у вас новый поставщик.
С моей точки зрения Вам нужно заплатить компании Zelená Elektřina все недостающие платежи. И затягивать этот вопрос я бы не стал во избежание шртафных санкций.
А затем решать вопрос с теми средствами которые Вы по привычке и незнанию ситуации платили на счёт Stabil Energy.

Ситуация неприятная, но Вы должны знать, что в Чехии письмо отправленное Вам в руки считается доставленным даже если Вы его не видели и не знали о нём. Возможно причина в этом. А возможно поставщик не отправлял письмо. Но я бы стал это решать после урегулирования вопросов с новым поставщиком.
Пробейте старого и нового поставщика в торговом реестре. Старый владеется на 100% каким-то холдингом.

Ну а текст довольно хорошо переводится гуглом. Хотя "добрый день" переведено как "привет"

Цитата
Привет,

26 февраля 2020 года вы обратились в Управление по регулированию энергетики с вопросом относительно Stabil Energy, s.r.o.

Прежде всего, следует отметить, что Управление по регулированию энергетики является центральным органом государственного управления, и его полномочия определены Законом № 458/2000 Сб., Об условиях ведения бизнеса и государственного управления в энергетическом секторе и внесении поправок в некоторые акты с поправками ( именуемое в дальнейшем «Закон об энергетике»), в частности Раздел 17.

Договор на комплексные услуги энергоснабжения является частноправовым. Эти отношения не могут вмешиваться административным органом ex officio. Любые споры, возникающие из контракта, разрешаются судом или Управлением по регулированию энергетики (ERO), в зависимости от характера претензии.

ERO имеет право урегулировать спор в соответствии с разделом 17 (7) (а). e) Разделы 1 и 2 Закона об энергетике касаются либо разрешения спора о выполнении договорного обязательства, либо определения того, возникли ли договорные отношения между клиентом и его поставщиком, сохраняются или истекают, и когда. В противном случае вам нужно обратиться в суд.

В настоящее время принято решение об отзыве лицензии на торговлю газом и электроэнергией STABIL ENERGY s.r.o. поэтому эта организация больше не уполномочена вести бизнес в энергетических секторах, т.е. поставлять электроэнергию или газ в рамках объединенного контракта на обслуживание.

Клиенты отозванного поставщика переходят к поставщику последней инстанции. В данном конкретном случае это не должно влиять на клиентов, так как все потребители в положении потребителя должны были перейти на Green Electricity s.r.o. на основании договора о передаче части завода.

Если часть завода передается, все права и обязанности продавца (в данном случае STABIL ENERGY s.r.o.) переходят к покупателю (в данном случае Green Electricity, s.r.o.). Если все юридические требования для такой передачи части завода выполнены, это может быть сделано без согласия клиента. Одним из юридических обязательств продавца в этом случае является уведомление клиента об этом факте. Для клиента ничего не меняется, действует тот же договор и согласованные условия поставки. там будет изменение в учетной записи нет. авансовые платежи. Не нужно подписывать новый договор, будьте осторожны в этом отношении, ничего не подписывайте.

Если вы перешли на Green Electricity s.r.o. , у вас те же условия, права и обязанности, что и в отношении STABIL ENERGY s.r.o. Поэтому мы рекомендуем вам связаться с этим поставщиком. В полной мере используйте то, что вам сказали - тот факт, что все права и обязанности по контракту остаются и связывают нового поставщика. В этом случае у него есть все обязательства по договору, включая обязательство выставлять счета этому поставщику. Заказчик не должен чувствовать никаких изменений. По нашему мнению, продажа части завода не является причиной для необычного выставления счетов или окончательного расчета продавцом (STABIL ENERGY s.r.o.), потому что это не стандартная смена поставщика. В случае, если существующий поставщик сделал это, клиент должен быть осторожен с тем, с кем он будет взимать счет или погашать задолженность (у него есть уведомление о том, что его договорным партнером является Green Electricity s.r.o.), без его явного согласия Green Electricity s.r.o. STABIL ENERGY s.r.o.

В случае, если какой-либо поставщик существенно нарушает договорные обязательства (в зависимости от конкретных договорных условий), такие как согласованные платежные обязательства или согласованная цена, вы можете отказаться от участия в связи с существенным нарушением договорных обязательств в соответствии с общими положениями Гражданского кодекса. На основании расторжения контракта выбранный вами поставщик может взять точку снабжения, несмотря на сопротивление существующего поставщика. В случае, если существующий подрядчик применяет какие-либо санкции, которые вы не платите, он должен будет доказать свою претензию по закону и сумму до суда. Вы также можете использовать полномочия Управления по принятию решений, упомянутые выше, чтобы решить спор, чтобы определить, что договорные отношения были прекращены из-за существенного нарушения договорных обязательств. Конечно, любая спорная процедура формализована, отнимает много времени, поэтому необходимо учитывать ее эффективность. Для получения дополнительной информации о внесудебном разрешении споров посетите наш веб-сайт. Если это трудно для вас, вы можете связаться с адвокатом, который объяснит ваши права и риски, связанные с их выполнением.

Если вы решили уважать эту вынужденную смену поставщика, то необходимо соблюдать договорные соглашения и, конечно же, последовательно настаивать на их выполнении «новым» поставщиком.

Все вышеперечисленные параметры являются общими, в зависимости от вашего выбора. Решение о дальнейших действиях следует выбирать в соответствии с конкретными обстоятельствами договорных отношений. Конкретные условия могут иметь другие варианты решения.

Это заявление Управления по регулированию энергетики носит исключительно общий и информативный характер, оно основано исключительно на информации, предоставленной Управлению по регулированию энергетики его адресатом, оно не является административным решением, обязательным для исполнения.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
wowa28
сообщение 8.3.2020, 15:59
Сообщение #3

Группа: Участник privet.cz
Сообщений: 210
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 1 603Ну да, гуглом-то я тоже перевел, но так и не понял

Вроде пишут, с одной стороны ничего не должно меняться для потребителя, а куда платить все поменялось, и номер счета и вариабильный символ
Так и не ясно мне, этот сам Energetický regulační úřad (ERÚ) имеет компетенцию в этом вопросе или нет, то есть, по-просту говоря, могу я туда придти, написать какое-нибудь заявление официальное и пусть он попробует разобраться, его это функция или нет?
Ну главное, я так и не понял лично, если старый поставщик молчит, новый поставщик говорит, что это не его дело и просто тупо ждет, пока я заплачу по второму разу, а Energetický regulační úřad (ERÚ) не должен этим заниматься, так что остается еще? Только суд что ли? В суд-то как-то я еще не ходил ни разу и не особо и хочу честно говоря smile.gif


P. S. И что, достаточно отправить мне обычное письмо в почтовый ящик и это считается, что я гарантированно оповещен? А то, что договор оформлен на s.r.o, у него как положено еще и датова схранка есть, почему туда еще не послали?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaa
сообщение 16.3.2020, 17:44
Сообщение #4

Группа: Участник privet.cz
Сообщений: 777
Регистрация: 14.12.2007
Пользователь №: 91Цитата(wowa28 @ 8.3.2020, 15:59) *
это считается, что я гарантированно оповещен?

Не считается.

Цитата(wowa28 @ 8.3.2020, 15:59) *
А то, что договор оформлен на s.r.o, у него как положено еще и датова схранка есть, почему туда еще не послали?

Датова схранка не обязательна для переписки между частными лицами. Неизвестно ещё, включён ли у вас приём poštovních datových zpráv.

Цитата(wowa28 @ 8.3.2020, 15:59) *
Так и не ясно мне, этот сам Energetický regulační úřad (ERÚ) имеет компетенцию в этом вопросе или нет, то есть, по-просту говоря, могу я туда придти, написать какое-нибудь заявление официальное и пусть он попробует разобраться, его это функция или нет?

У вас обычный потребительский вопрос. Почему вы думаете, что регулятор энергетики к вам имеет какое-то отношение - непонятно.

Цитата(wowa28 @ 8.3.2020, 15:59) *
Ну главное, я так и не понял лично, если старый поставщик молчит, новый поставщик говорит, что это не его дело и просто тупо ждет, пока я заплачу по второму разу, а Energetický regulační úřad (ERÚ) не должен этим заниматься, так что остается еще? Только суд что ли? В суд-то как-то я еще не ходил ни разу и не особо и хочу честно говоря smile.gif

Как вы обращались к старому поставщику? Претензию датовкой направили? Звонили? Заявление-то в суд нетрудно направить.

Цитата(wowa28 @ 8.3.2020, 15:59) *
заплачу по второму разу

С точки зрения нынешнего поставщика вы просто должник, не заплативший ни разу.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 16.4.2021, 22:30
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Geo Visitors Map